Bear Tracks Travel
R-US Holidays R-US Holidaysr-us holidays
R-US Holidays R-US Holidays R-US Holidays
r us holidays
R-US Holidays
r us holidays
r us holidays
r us holidays

r us holidays
r us holidays


 
โปรแกรมท่องเที่ยวฮ่องกง - มาเก๊า - เซินเจิ้น
r us holidays โปรแกรม : ฮ่องกง เกาะลันเตา ดีสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน (TG)
ราคา : 26,500
เดินทาง :
9-11/ 16-18/ 23-25 ต.ค. 52
เที่ยวเกาะลันเตา ขึ้นกระเช้านองปิง พาโนรามา 360 องศา นมัสการพระใหญ่ วัดโป่หลิน ชมแสงสี Symphony of Light ช้อปปิ้งนาธาน นมัสการเจ้าแม่กวนอิม สนุกสนานที่ Hong Kong Disneyland อิ่มอร่อยกับอาหารทะเล Lei Yue Mun
โปรแกรม : ฮ่องกง หวังต้าเซียน ดีสนีย์แลนด์ 4วัน (OX)
ราคา : 12,999
เดินทาง :
4-7/11-14/19-21/25-28 ก.ย.
ฮ่องกง - ซิตี้ทัวร์ - ไหว้เจ้าแม่กวนอิม - ดีสนีย์แลนด์ - วัดหวังต้าเซียน- อิสระช้อปปิ้ง - อะเวนิวออฟสตาร์ท -ซิมโฟนีออฟไลท์
โปรแกรม : ฮ่องกง มาเก๊า 3 วัน (EK )
ราคา : 16,500
เดินทาง :
19-21/26-28 กย./3-5/10-12/17-19/24-26/23-25 ตค.
ฮ่องกง - ซิตี้ทัวร์ - เมาเก๊า -เดอะเวเนเชี่ยน - วิคทรอเรียพีค - รีพลัสเบย์- ไหว้เจ้าแม่กวนอิม - วิหารเซนต์ปอล
วัดอาม่า - เซนาโด้สแควร์
r us holidays โปรแกรม :ฮ่องกง เซินเจิ้น 3 วัน (UL)
ราคา : 10,999
เดินทาง :
19-21/26-28 กย. /31-2 พย./7-9/14-16/21-23/28-30 พย.
ฮ่องกง- เซินเจิ้น - ตลาดตงเหมิน - สวนสนุก OCT EAST - จิมซาจุ่ย - ช้อปปิ้งนาธาน
r us holidays โปรแกรม : ฮ่องกง เซินเจิ้น มาเก๊า 4 วัน (CI )
ราคา : 18,900
เดินทาง :
17-20/24-27 กย./1-4/8-11/15-18/22-25 ตค.
ฮ่องกง - ซิตี้ทัวร์ - วิกทรอเรียพีค - รีพลัสเบย์- โบสถ์เซนต์ปอล - เซนาโด้สแควร์ - เซินเจิ้น - ช้อปปิ้ง - เมืองจำลอง
r us holidays โปรแกรม : ฮ่องกง เซินเจิ้น 3 วัน ( UL )
ราคา : 9,999
เดินทาง :
19-21 กย/ 26-28 กย. /31-2 พย. /7-9/14-16/21-23/28-30 พย..
ฮ่องกง - เซินเจิ้น - ตลาดตงเหมิน -ช้อปปิ้ง - เมืองจำลอง -โชว์ - จิมซาจุ่ย - นาธาร - วัดหวังต้าเซียน
r us holidays

โปรแกรม : ฮ่องกง ดีสนีย์แลนด์ โอเชียนปาร์ค 4วัน (CI) )
ราคา : 18,900
เดินทาง :
17-20/24-27 กย./1-4/8-11/15-18/22-25 ตค.
ฮ่องกง - ดีสนีย์แลนด์ - ซิตี้ทัวร์ - โอเชียนปาร์ค - ซิมโฟนี่

r us holidays โปรแกรม : ฮ่องกง ดีสนีย์แลนด์ มาเกีา เดอะเวเนเชี่ยน 4วัน (EK)
ราคา : 18,900
เดินทาง :
18-21/25-28 กย. / 2-5 / 9-12 / 16-19 ตค. .
ฮ่องกง -- ดีสนีย์แลนด์ -มาเก๊า - เวเนเชี่ยน - ช้อปปิ้งเซนาโด้สแควร์
โปรแกรม : ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ 4 วัน (OX)
ราคา : 13,900
เดินทาง :
1-4 ตค.
ฮ่องกง - รีพลัสเบย์ - วิคทรอเรียพีค - อะเวนิว ออฟ สตาร์ค - ซิมโฟนี่ ออฟไลท์ - มาเก๊า - โบสถ์เซนต์ปอล - เซนาโด้สแควร์
เดอะเวเนเชี่ยน - จูไห่ อนุสาวรีย์เทพธิดาไข่มุข - ตลาดกงเป่ย - พระราชวังหยวนหมิง - อิสระช้อปปิ้ง จิมซาจุ่ย
 
R-US Holidays